คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

Slider

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

แผนดำเนินงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ยินดีให้บริการค่ะ
Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider
19 มิถุนายน 2567 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic concerte บ้านดอกไม้ หมู่ที่1 , หมู่ที่13 ตำบลดอกไม้
19 มิถุนายน 2567 ประกาศจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic concerte บ้านดอกไม้ หมู่ที่1 ,หมู่ที่13 ตำบลดอกไม้
24 เมษายน 2567 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
20 ธันวาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic concrete บ้านภูงา หมู่ที่ 4
20 ธันวาคม 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltic concrete บ้านไร่ หมู่ที่2
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR งานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltie concrete บ้านยางเลิง หมู่ที่ 12 – บ้านโคกทัพเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลดอกไม้
16 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศร่างขอบเขตงาน TOR งานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวจราจร Asphaltie concrete บ้านหมอตา หมู่ที่ 3,11 ตำบลดอกไม้
18 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
18 มิถุนายน 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
17 มิถุนายน 2563 ร่างเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอกไม้และ ร่าง TOR

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Pageviews 0

Days in Range 28

Average Daily Pageviews 0

From Any SERP 0

Unique IPs 0

Last 30 minutes 0

Today 0

Yesterday 0