แผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานฯ (พ.ศ.2562 – 2565) ของวิทยาลัยภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

แผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน (พ.ศ.2562 – 2565)
ของวิทยาลัยภายในสังกัด ศูนย์ประสานงานการผลิตและกำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

กรุณาคลิกที่นี้เพื่อ ดูรายละเอียดแผนขับเคลื่อนศูนย์ทั้งหมด