เทศบาลตำบลดอกไม้ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดด้านล่างนี้