วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กล็กวัดบ้านดอกไม้ ได้ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ พื้นที่จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอกไม้