(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอกไม้

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอกไม้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมายเหตุ
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคางานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย
(๑) ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณี ๔๕๑๓๐
(๒) โทรสาร หมายเลข ๐-๔๓๕๐-๑๙๔๑ ต่อ ๑๐๘
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
(๓) E-mail : 6451112@dla.go.th