ผู้ว่าร้อยเอ็ดรับมอบแอลกอฮอล์ฯ จากไทยเบฟฯ จำนวน 2,500 ลิตร

ผู้ว่าร้อยเอ็ดรับมอบแอลกอฮอล์ฯ จากไทยเบฟฯ จำนวน 2,500 ลิตร

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบแอลกอฮอล์ช่วยเหลือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมอบแอลแอลกอฮอร์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโควิด-19 จำนวน 2,500 ลิตร มอบโดย คุณโยธิน แพทอง ผู้จัดการภาคการขาย 3 (เบียร์) คุณกุลธวัช เขียวสุข ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย 3 (เบียร์) คุณธีระวิทย์ ศิรินาม ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย 3 (เบียร์) คุณสุธีพงศ์ โชติอรุณชินภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (สุรา) พร้อมคณะ
คลิกชมรายละเอียด