ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและผู้ที่สนใจที่จะให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด (Covid-19) สูตรสำหรับเด็ก อายุ 5-11ปี (วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) สามารถนำบุตรหลานของท่านรับวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ