ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลดอกไม้ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่31ตุลาคม2563 ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำเลิงขี้ตุ่น บ้านยางเลิง หมู่ที่14