ประกาศ ขอเชิญชวนประชุมสภาสมัยแรกครั้งที่ 2 ประจำปี 2567