ประกาศเทศบาลตำบลดอกไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕