ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1)ประจำปี 2566