ข้อ 37 รายงานกำกับติดตามการป้องกันการทุจิต 6 เดือน