ขอเชิญชวนผู้รับบริการทุกท่านที่ติดต่อเทศบาลตำบลดอกไม้สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อประเมินความโปร่งใสของเทศบาลดอกไม้ ได้ค่ะ