การประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจสอบภายใน

ท่านผู้อำนวยการรังสิต วงษ์เเก้ว ผู้อำนวยการเทคิคร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจสอบระบบสารสนเทศเเละระบบ GFIMS วันที่ 19  มีนาคม 2561

ดร. ธิปดิ์ ภาสว่าง ชี้เเจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ